Firemní dorty

I firemní kultura může být sladká!

>> Click for English Version <<

Pečeme z pšeničné, bezlepkové a špaldové mouky!

Velké i malé firmy, sportovní kluby nebo třeba politické strany. Všechny tyto instituce mají své významné dny, výročí založení nebo další příležitosti k oslavě; popřípadě chtějí své partnery či zaměstnance potěšit netradičním občerstvením. Ke každé takové příležitosti patří stylový firemní dort! Jak firemní dorty vypadají? To záleží jen na tom, co si budete přát!

Důkazem toho, jak je škála firemních dortů obrovská, může být třeba dort v podobě busty Jaromíra Jágra, který jsme vyrobili na počest jeho 45. narozenin a který byl představen na stadiónu týmu Rytíři Kladno během play-off. Pro zajímavost – dort vážil téměř 50 kilogramů, byl vyroben ze světlého piškotu, pařížského krému a 150 vajec z volného chovu a jeho výroba trvala týden. Vše včetně znaků bylo samozřejmě jedlé. Slavnostní krájení dortu se účastnila i Anna Jágrová (maminka Jaromíra Jágra) a marketingový ředitel týmu Rytíři Kladno Jiří Kalla. Všichni se shodli na tom, že dort je vynikající!

Věříme, že firemní dorty jsou dnes už běžnou součástí firemní kultury. Jak je z výše uvedených snímků zřejmé, při jejich objednávání se nemusíte limitovat velikostí ani tvarem! Dort může mít tvar firemní budovy, loga nebo třeba nejprodávanějšího výrobku vybrané značky.

Stejně jako u všech ostatních dortů, i v případě firemních dortů platí, že je vyrábíme z těch nejkvalitnějších a čerstvých surovin. A samozřejmě, budete-li si přát, potáhneme váš firemní dort i pravým marcipánem. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vyjdeme vstříc a pokusíme se vyplnit jakékoliv požadavky, které z vašeho firemního dortu (a zejména z jeho konzumace) udělají nezapomenutelnou událost!

Chcete raději něco jiného než dort? Není problém – pro řadu firem dodáváme dárkové sady vánočního cukroví nebo pralinek, v různých baleních, které lze přizpůsobit jakýmkoliv přáním zákazníka. Příkladem mohou být speciální sušenky, které jsme připravily pro Velvyslanectví ČR v Paříži při příležitosti Dne českého hotelového designu.


Corporate culture can be sweet!

We bake using wheat, gluten-free and spelt flour!

Companies large and small, sports clubs or political parties… all these institutions have important days, anniversaries of their foundation or other occasions to celebrate; or perhaps they want to treat their partners or employees to something special. Every such occasion requires a stylish company cake! What do our company cakes look like? It depends entirely on what you desire!

The cake shaped into a bust of Jaromír Jágr, which we made on the occasion of his 45th birthday and which was presented at the Rytíři Kladno team stadium during the play-off, demonstrates just vast our range of company cakes is. Noteworthy facts – the cake weighed almost 50 kilograms, was made of light sponge-cake, Parisian crème and 150 free-range eggs, and took one week to produce. Everything including the emblems was edible. The ceremonial cake-cutting was attended by Anna Jágrová (Jaromír Jágr’s mother) and the marketing director of the Rytíři Kladno hockey team, Jiří Kalla, and everybody agreed that it was delicious!

We believe company cakes are a standard part of contemporary corporate culture. As the images above suggest, there are no limits to the size or shape! The cake can take the form of a company building, logo or the best-selling product of the given brand.

Like all our other cakes, company cakes are made of the finest and freshest ingredients. If you wish, we will even ice your cake with genuine marzipan. Don’t hesitate to contact us. We will be happy to help and strive to meet any requirements to make your company cake (and especially its eating) an unforgettable experience!

Would you like something other than a cake? No problem – we supply a number of companies with gift sets of Christmas cookies or pralines in a range of packaging options, which can be adapted to the customer’s any desire. As an example, the special biscuits we prepared for the Embassy of the Czech Republic in Paris on the occasion of the Czech Hotel Design Day.