O nás

Poznejte Luxury Cakes a zamilujte se!

Exkluzivní luxusní domácí dorty z bezlepkové mouky svatební čokoládové ovocné luxury cakes

 >> Click for English Version << 

Vítejte ve světě luxusních chutí! Luxury Cakes je malá společnost, specializovaná na výrobu především cukrářských produktů té nejvyšší kvality. Veškeré dorty, koláče, zákusky či pečivo vyrábíme sami, podle tradičních postupů a s využitím těch nejlepších surovin. Vyzkoušejte z naší produkce cokoliv a zamilujete se!

V našem sortimentu najdete stálé výrobky, o kterých víme, že je zákazníci mají rádi. Stejně tak ale rádi vyjdeme vstříc jakýmkoliv vašim přáním – nebojte se nám říci, uděláme vše pro vaši spokojenost! Uvidíte, že vaše představy překonáme jak po chuťové, tak po vizuální stránce.

Velkou poctou a oceněním pro nás byla účast na Dni českého hotelového designu v Paříži v červnu 2017. Na pozvání velvyslanectví ČR jsme zde jako jediná firma z oboru reprezentovali české cukrářství. Pro tuto příležitost jsme připravili speciální tematické řezy, cupcaky i sušenky. Všechny tyto výrobky měly u návštěvníků akce mimořádný úspěch.

Jsme perfekcionisté. Víme, že naše zboží je naší vizitkou. Věnujeme tedy pozornost každému detailu a záleží nám na tom, aby veškeré výrobky 100% odpovídaly i nejnáročnějším měřítkům. Proto v našem výrobním procesu nenajdete žádné polotovary ani hotové směsi.

Sušené ovoce, potřebné do některých našich výrobků, si necháváme dovážet z vyhlášených oblastí. Při výrobě čokoládových produktů pracujeme výhradně s vysokojakostní belgickou čokoládou, obsahující 55 až 82 % kakaa. Margarín do našich výrobků nesmí – používáme výhradně máslo či kakaové máslo. Bezlaktózové výrobky připravujeme s využitím speciálního bezlaktózového másla. Veškeré šlehačkové pochoutky z naší dílny jsou z 33% až 40% smetany ke šlehání; rostlinnou šlehačku používáme výhradně do bezlaktózových výrobků.

Potěšení z luxusních dortů či dalších pochoutek chceme dopřát všem, i těm, kteří mají různá zdravotní omezení. Můžete si tedy vybrat, zda pro vás máme napéci z pšeničné, špaldové nebo bezlepkové mouky. Jemně mletou špaldovou mouku si dovážíme z Německa a chuťově ani vizuálně ji od klasické bílé mouky nelze rozeznat; nabídnout vám ale můžeme i mouku špaldovou celozrnnou, která je tmavší a v jejíž chuti najdete lehký náznak oříšků. Pokud si budete přát, můžeme ve vašem zboží místo bílého cukru používat třtinový či pro vás péci i bez využití laktózy.

Pečeme s láskou a nadšením. Přijďte se přesvědčit do nové provozovny v Praze 5 – Lahovicích. Největší odměnou pro nás je, když stejné pocity pak nad našimi výrobky zažijete i vy!

Důležitá upozornění pro spotřebitele:

Výrobek u nás zakoupený:
1.) skladujte v teplotě do 5 stupňů Celsia
2.) může i přes veškerou naši snahu obsahovat stopy skořepin
3.) může obsahovat nejedlé konstrukční součásti, jako např. floristické pásky, mašle, špejle atd.
4.) má následující trvanlivost (zařazení je sděleno při předání)
– trvanlivé výrobky nutno spotřebovat do 21 dnů
– trvanlivější výrobky nutno spotřebovat do 7 dnů
– méně trvanlivé výrobky nutno spotřebovat do 3 dnů
– šlehačkové výrobky nutno spotřebovat do 24 hodin
5.) V případě, že nebyla výrobci sdělena při objednávce žádná nesnášenlivost na potraviny,
může výrobek obsahovat stopy lepku, mléka, vajec, ořechů, kakaa či jiných alergenů


.

Discover Luxury Cakes and fall in love!

Welcome to a world of luxurious flavours! Luxury Cakes is a small company specialising in the production of confectionary products of the highest quality. We make all of our cakes, pies, pastries and breads ourselves using traditional recipes and the finest ingredients. Try anything from our range and fall in love!

Our assortment includes regular products that we know our customers love, but we are equally willing to accommodate any request you may have – don’t be shy to ask us, we will do anything for your satisfaction! Rest assured that we will exceed your expectations both in flavour and appearance. It was a great honour and esteem for us to attend the Czech Hotel Design Day in Paris in June 2017. We were the only company representing the Czech confectionary sector at the invitation of the Embassy of the Czech Republic. On this occasion, we prepared a special range of thematic cakes, cupcakes and cookies, all of which were immensely successful among the attendees.

We are perfectionists. We know that our product is our reputation, which is why we devote attention to every detail and strive to ensure that 100% of our products meet the highest standards. This is why there are no processed ingredients or ready mixes in our production process.

We import the dried fruits we need for our products from renowned locations. For our chocolate products, we only use premium-quality Belgian chocolate which contains between 55% and 82% cocoa. Margarine has no place in our goods – we only use butter or cocoa butter. Our lactose-free products are made using special lactose-free butter. All the delicacies from our shop with whipped cream are made with 33% to 40% double cream; we only use vegetable-based cream in our lactose-free products.

We want everyone, even those with various health restrictions, to be able to indulge in our luxury cakes and other delicacies. For this reason, you can ask us to bake for you using wheat, spelt or gluten-free flour. We import our finely-ground spelt flour from Germany and it cannot be distinguished from classic white flour in flavour or appearance; however, we also offer wholegrain spelt flour, which is darker and has a delicate hazelnut flavour. If you wish, we can use cane sugar instead of white sugar in your products, and we can also bake without lactose.

We bake with love and enthusiasm. Find out first-hand at our new branch in Prague 5 – Lahovice. Our greatest reward is when you experience the same feelings while savouring our products!

Important information for the consumer:

Products bought from us:
1) must be stored at a temperature of up to 5° Celsius
2) may contain traces of nut or egg shells despite our best efforts
3) may contain inedible structural parts, such as florist bands, ribbons, wooden skewers, etc.
4) have the following lifetime (classification disclosed upon delivery)
– long-life products must be consumed within 21 days
– medium-life products must be consumed within 7 days
– short-life products must be consumed within 3 days
– whipped cream products must be consumed within 24 hours
5) If the producer was not informed of any food intolerances when the order was placed, the product may contain traces of gluten, milk, eggs, nuts, cocoa and other allergens.